Bước 1: Bạn và nhân viên kinh doanh của Audio Store vẫn trao đổi thống nhất về hàng hoá, số lượng, giá cả , phương thức giao hàng, thời gian giao hàng, cách thức thanh toán, thời hạn bảo hành sản phẩm .

Khi 2 bên đã thống nhất mọi việc mua bán thì việc đặt hàng đã thành công 50% .

Bước 2: Khi bạn thanh toán theo như đã thỏa thuận trước đó thì chúng tôi sẽ lập tức tiến hành chuyển hàng cho bạn.

Nếu ở xa thì sẽ dùng đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp.

Bước 3: Kết thúc giao dịch khi hàng bạn đã nhận đủ hàng hóa, đúng chủng loại, theo thời gian đã hẹn trước.

Bên công ty sẽ gọi điện thoại cho bạn để xác nhận với bạn việc đó .

Lúc này cuộc giao dịch đã thành công 100%.